Polityka Prywatności

1. Informacje ogólne

Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazywanych przez użytkowników w związku z korzystaniem z serwisu www.soundhorseconference.com.

2. Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Edward Niezgoda, właściciel bloga www.soundhorseconference.com.

3. Zakres zbieranych danych

Zbieramy następujące dane osobowe:

 • Imię i nazwisko
 • Adres e-mail
 • Adres IP
 • Inne dane przekazywane przez użytkowników w formularzach kontaktowych

4. Cel przetwarzania danych

Dane osobowe są przetwarzane w celu:

 • Odpowiadania na zapytania użytkowników
 • Prowadzenia korespondencji
 • Świadczenia usług związanych z funkcjonowaniem serwisu
 • Przesyłania informacji marketingowych, o ile użytkownik wyraził na to zgodę

5. Podstawa prawna przetwarzania danych

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody użytkownika, która może zostać wycofana w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

6. Udostępnianie danych

Dane osobowe użytkowników nie są przekazywane podmiotom trzecim, z wyjątkiem sytuacji wymaganych przez prawo.

7. Prawa użytkownika

Użytkownik ma prawo do:

 • Dostępu do swoich danych osobowych
 • Sprostowania danych
 • Usunięcia danych
 • Ograniczenia przetwarzania danych
 • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • Przenoszenia danych

8. Okres przechowywania danych

Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

9. Zmiany w polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności. O wszelkich zmianach użytkownicy będą informowani poprzez odpowiednie komunikaty na stronie serwisu.